4 standarde din domeniul fibrelor optice traduse în limba română!

 

ASRO a publicat, cu sprijinul și implicarea ANCOM, AFOR (Asociația de fibră optică din România) și a comitetului tehnic ASRO/CT 138 – Fibre optice, versiunea română a standardului SR EN 60794-5-10:2014 – Cabluri cu fibre optice. Partea 5-10: Specificație de familie. Cabluri cu fibre optice de exterior pentru instalare prin suflare în microtuburi, microtuburi și microtuburi protejate (Optical fibre cables – Part 5-10: Family specification – Outdoor microduct optical fibre cables, microducts and protected microducts for installation by blowing).

Prin realizarea versiunii române a standardului SR EN 60794-5-10:2014, reprezentanții comitetului tehnic ASRO/CT 138, împreună cu cei ai ANCOM și AFOR, au stabilit că traducerea în limba română, standardizată, a termenului din limba engleză „microduct” va fi „microtub”.
Termenul „microtub” este format din „micro” care definește dimensiunea foarte mică (de regula cuprinsă între 3 mm și 16 mm, a se vedea nota națională N1 din standard) și „tub” care arată că este mai mic decât o țeavă sau conductă, cu un rol foarte clar de protecție.
Se va recomanda utilizarea în limba română a termenului „microtub” în locul termenilor:
„tubetă” – utilizat, până acum, de cei mai mulți dintre specialiștii în fibre optice și de industria fibrei optice;
„microconductă” – utilizat, de asemenea, până acum, de unii specialiști.

Standardele/Recomandările care au ca subiect microtuburile sunt:
•   SR EN 60794-5-10;
•   SR EN 60794-5-20;
•   ITU T L.162 – Microduct technology (recomandare ITU);
•  Telcordia GR 3155 – Generic Requirements for Single/Bundled Microducts and In-Living Unit (ILU) Cable Pathways

Standardul SR EN 60794-5-10 prezintă specificațiile tehnice ale celor trei componente mari folosite din ce în ce mai mult în rețelele de fibră optică subterane din România, în special în rețelele metropolitane de fibră optică:

•  cablurile cu fibră optică pentru instalare prin suflare în microtuburi (cunoscute și ca micro-cabluri), care au dimensiuni mai mici decât cablurile aeriene tip ADSS;
•  microtuburile instalate în conducte („Direct Instal”);
•  microtuburile protejate care se instalează direct în săpătură („Direct Buried”).

Standardul include cerințele tehnice și pentru accesoriile microtuburilor, precum și metoda de verificare a integrității microtubului (a se vedea anexa E a standardului).

În ultimii ani, microtuburile au constituit infrastructura de bază pentru rețelele de fibră optică subterane la nivel internațional și sperăm ca noua versiune în limba română a standardului SR EN 60794-5-10 să sprijine creșterea și dezvoltarea pieței din România în viitor, potrivit obiectivelor Agendei Digitale a Uniunii Europene (care prevede ca până în anul 2030 fiecare casă să fie conectată prin intermediul fibrei optice).

Standardul poate fi achizitionat de pe siteul ASRO https://bit.ly/3sSEUcb la pretul de 135,66 Lei  

Tot prin implicarea ANCOM și AFOR și a comitetului tehnic ASRO/CT 207 – Interconexiunea echipamentelor pentru tehnologia informaţiei, ASRO a mai aprobat și publicat la sfârșitul lunii trecute versiunile române ale standardelor:

                                                             SR EN 50173-1:2019

Tehnologia informației. Sisteme generice de cablare. Partea 1: Cerințe generale Acest standard specifică structura și configurația subsistemelor de cablare backbone ale sistemelor de cablare generică în cadrul tipurilor de locații și/sau spații definite de celelalte părți ale standardului EN 50173; cerințele privind performanțele de transmisie și de mediu ale canalelor pentru părțile standardului EN 50173


Standardul poate fi achiziționat de pe siteul ASRO https://bit.ly/3zagETN  la prețul de 442,13 Lei

                                                                SR EN 50174-3:2014

Tehnologia informației. Instalarea cablurilor. Partea 3: Proiectare și tehnici de instalare în exteriorul clădirilor
Acest standard specifică cerințe și prevede recomandări pentru următoarele aspecte privind cablajul pentru tehnologia informației: – proiectare; – metoda de instalare. Prezentul standard european se aplică tuturor tipurilor de cabluri pentru tehnologia informației de la exteriorul clădirilor, inclusiv sistemelor de cablare generică proiectate în conformitate cu standardul pe părți EN 50173. Cerințele și recomandările din prezentul standard european pot fi aplicate cablului care face parte integrantă din clădire.
 

Standardul poate fi achiziționat de pe siteul ASRO https://bit.ly/32DMxYT la prețul de 279,89 Lei  

                                                             SR EN 50700:2014

Tehnologia informației. Distribuția rețelei de acces în locații (PDAN) pentru a suporta implementarea rețelelor optice de bandă largă
Acest standard specifică cablajul rețelei de acces cu fibră optică în interiorul locațiilor cu mai mulți abonați, denumită rețea de acces de distribuție în locații (PDAN). Locațiile pot cuprinde o singură clădire sau mai multe clădiri (campus).
   

Standardul poate fi achiziționat de pe siteul ASRO https://bit.ly/3HdfZDZ  la prețul de 126,64 Lei  

Elaborarea versiunii române pentru aceste standarde reprezintă o acțiune importantă pentru acest domeniu, o confirmare a utilității și necesității existenței unui limbaj comun pentru toți specialiștii implicați și pentru activitățile pe care le acoperă. 

Rămâneți aproape pentru mai multe noutăți!

Sursa: Newsletter ASRO