Puteţi investi 20% în susţinerea AFOR

Poate fi folosit 100% de stat sau puteţi investi 20% în susţinerea ASOCIAŢIEI DE FIBRĂ OPTICĂ DIN ROMÂNIA

STIMAŢI MEMBRI AFOR,

Alegeţi să direcţionaţi până la 20% din impozitul pe profitul datorat statului către ASOCIAŢIEI DE FIBRĂ OPTICĂ DIN ROMÂNIA. Sponsorizările dumneavoastră, vor ajuta AFOR să crească în reprezentativitate, imagine şi forţă în folosul tuturor membrilor şi a pieţei de fibră optică din România.

Vă solicităm sprijinul prin acest aport, în folosul AFOR, pentru derularea proiectelor existente şi celor viitoare, în domeniul legislativ, al standardelor si al formării profesionale.

MECANISMUL REDIRECŢIONĂRII CELOR 20 DE PROCENTE

Acest lucru nu presupune costuri suplimentare pentru compania dumneavoastră, ci doar o realocare de fonduri, care vor merge către asociaţia din care faceţi parte, în loc de bugetul de stat.

Codul Fiscal vă permite acest lucru, iar donaţia/sponsorizarea dumneavoastră nu vă costă nimic.

Potrivit art.8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condiţiile legii. Potrivit art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind Sponsorizarea scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
0,3% din cifra de afaceri;
20% din impozitul pe profit datorat;
Procedura este simplă: se calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit al companiei, se încheie un contract de sponsorizare cu AFOR şi se virează suma în contul specificat în contract. Suma poate fi oricât de mică dar nu mai mare de limitele amintite. Cheltuielile sunt deductibile, deci costurile pentru companie sunt zero.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

Conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Conform legii, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

Stabiliţi procentul acordat asociaţiei noastre. Calculaţi suma aferenta acestui procent, ce urmeaza a fi redirectionata catre AFOR

VĂ RUGĂM EFECTUAŢI SPONSORIZAREA ÎN LIMITELE SPECIFICATE!
ÎN ACEST FEL PUTEM SĂ VĂ AJUTĂM ŞI PE DUMNEAVOASTRĂ PRIN
PROGRAMELE COMUNE LA CARE NE-AM ANGAJAT.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI?

Din punct de vedere fiscal, donaţiile şi sponsorizările acordate sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
sunt în limita a 0,3 % din cifra de afaceri;
nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Sprijinul dumneavoastră este unul simplu şi gratuit, dar vă poate oferi satisfacţia apartenenţei la un organism puternic şi reprezentativ pe piaţa fibrei optice din România.

Pentru detalii şi contract, contactati-ne la telefon: 0729.390051 sau e-mail: office@afor.ro