Versiune în limba română a standardului pentru cabluri cu fibre optice

ASRO va aproba și publica, cu sprijinul ANCOM, AFOR și al comitetului tehnic ASRO/CT 138 – Fibre optice, versiunea română a standardului SR EN 60794-5-10:2014 Cabluri cu fibre optice. Partea 5-10: Specificație de familie. Cabluri cu fibre optice de exterior pentru instalare prin suflare în microtuburi, microtuburi și microtuburi protejate (Optical fibre cables – Part 5-10: Family specification – Outdoor microduct optical fibre cables, microducts and protected microducts for installation by blowing).

Prin realizarea versiunii române a standardului SR EN 60794-5-10:2014, reprezentanții comitetului tehnic ASRO/CT 138, împreună cu cei ai ANCOM și AFOR, au stabilit că traducerea în limba română, standardizată, a termenului din limba engleză „microduct” va fi „microtub”.

Termenul „microtub” este format din „micro” care definește dimensiunea foarte mică (de regula cuprinsă între 3 mm și 16 mm, a se vedea nota națională N1 din standard) și „tub” care arată că este mai mic decât o țeavă sau conductă, cu un rol foarte clar de protecție.

Se va recomanda utilizarea în limba română a termenului „microtub” în locul termenilor:

  • „tubetă” – utilizat, până acum, de cei mai mulți dintre specialiștii în fibre optice și de industria fibrei optice;
  • „microconductă” – utilizat, de asemenea, până acum, de unii specialiști.

Standardele/Recomandările care au ca subiect microtuburile sunt:

Standardul SR EN 60794-5-10 o să prezinte specificațiile tehnice ale celor trei componente mari folosite din ce în ce mai mult în rețelele de fibră optică subterane din România, în special în rețelele metropolitane de fibră optică:

  • cablurile cu fibră optică pentru instalare prin suflare în microtuburi (cunoscute și ca micro-cabluri), care au dimensiuni mai mici decât cablurile aeriene tip ADSS;
  • microtuburile instalate în conducte („Direct Instal”);
  • microtuburile protejate care se instalează direct în săpătură („Direct Buried”).

Standardul o să includă cerințele tehnice și pentru accesoriile microtuburilor, precum și metoda de verificare a integrității microtubului (a se vedea anexa E a standardului).

În ultimii ani, microtuburile au constituit infrastructura de bază pentru rețelele de fibră optică subterane la nivel internațional și sperăm ca noua versiune în limba română a standardului SR EN 60794-5-10 să sprijine creșterea și dezvoltarea pieței din România în viitor, potrivit obiectivelor Agendei Digitale a Uniunii Europene (care prevede ca până în anul 2030 fiecare casă să fie conectată prin intermediul fibrei optice).

Prin implicarea ANCOM și AFORASRO a mai aprobat și publicat la sfârșitul lunii trecute versiunile române ale standardelor SR EN 50173-1:2019 Tehnologia informației. Sisteme generice de cablare. Partea 1: Cerințe generale, SR EN 50174-3:2014 Tehnologia informației. Instalarea cablajului. Partea 3: Planificare și practici de instalare în exteriorul clădirilor, SR EN 50700:2014 Tehnologia informației. Cablarea rețelei de acces de distribuție în locații (PDAN) pentru a susține instalarea rețelelor optice de bandă largă.

Sursa: https://www.asro.ro/versiune-in-limba-romana-a-standardului-pentru-cabluri-cu-fibre-optice/